Strona główna

 » 

Regulamin

Regulamin

 I. Ogólne warunki zamówienia 


II. Dostępność towaru oraz realizacja zamówień 


III. Realizacja zamówienia 


IV. Formy płatności 


V. Reklamacje


VI. Ochrona danych osobowych


 


I. Ogólne warunki zamówienia


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Sklep www.blaumarkt.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


3. Sklep www.blaumarkt.pl realizuje dostawę przesyłek na terenie Polski.


4. Minimalny koszt zamówienia to 60 złotych brutto.


5. Ceny towarów w ofercie sklepu wyrażone są złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Przesyłka towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.


Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania za pobraniem przy kwocie wyższej niż 5.000 zł lub całkowitej odmowy wysłania bez podania przyczyn.


7. Każde zamówienie złożone w sklepie www.blaumarkt.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.


8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny lub wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.


9. Produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję oraz fabryczne opakowania producentów.


10. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu.


11. Towar pozostaje własnością sklepu do momentu zapłaty całej należności.


12. Www.blaumarkt.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie oraz zmian cen w dowolnym momencie.


13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


14. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Nabywcą.


15. Produkty prezentowane w sklepie nie prezentują aktualnych cen oraz stanów magazynowych. Aktualne ceny i dostępność można uzyskać poprzez mail lub drogą telefoniczną.


 


II. Dostępność towaru oraz realizacja zamówień


Towary w sklepie www.blaumarkt.pl mają różne rodzaje dostępności, dlatego też realizacja zamówienia lub termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. Sprzedający czyli www.blaumarkt.pl zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub całkowitego anulowania zamówienia bez podania przyczyny.


 


III. Realizacja zamówień


14. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.


15. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:


15.1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.


15.2. Dostawa za pośrednictwem poczty polskiej.


16. Realizacja zamówienia odbywa się w następujący sposób:


16.1. Nabywca składa zamówienie przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.blaumarkt.pl


16.2. www.blaumarkt.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.


16.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:


16.3.1.  Sprawdzeniu przez www.blaumarkt.pl kompletności wysłanych danych oraz dostępność towaru,


16.3.2. Skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Nabywcą celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli nabywca potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.


17. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że:


17.1. Przesyłka pocztowa za pobraniem wysyłana jest w ciągu 48 godzin  od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.


17.2. W wypadku płatności przelewem na konto bankowe lub płatności kartą kredytową towar wysyłany jest na podany w zamówieniu adres w ciągu 48 godzin od dnia zaksięgowania kwoty na koncie firmy.


17.3. W wypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o numerze przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/rachunku.


18. Sklep www.blaumarkt.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały opóźnione lub nie dostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nabywcę lub braku dostępnych środków finansowych na koncie bankowym Nabywcy.


19. www.blaumarkt.pl realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.


20. Sklep internetowy www.blaumarkt.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


 


IV. Formy płatności


21. Płatność przelewem bankowym lub pobranie kurierskie.


22. Przy dokonywaniu płatności przez Nabywcę towaru udostępniamy następujące formy płatności:


22.1. Płatność przy odbiorze - do kwoty 3.000 zł.


22.2. Płatność przelewem elektronicznym.


22.3. Płatność za pobraniem.


22.4. Płatność przekazem pocztowym.


22.5. Płatność przelewem bankowym.


23. Przy wyborze przez Nabywcę towaru form płatności - przelewem niniejszego Regulaminu realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu na koncie bankowym przez www.blaumarkt.pl wpłaty lub realizowana jest po przesłaniu drogą mailową  do Biura www.blaumarkt.pl i potwierdzenia jej dokonania.


 


V. Reklamacje


24. W wypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową, nabywca może złożyć reklamację:


24.1. Telefonicznie pod numerem telefonu: (do wstawienia).


24.2. E-mailem na adres (do wstawienia).


25. Nabywca powinien skontaktować się ze sprzedającym, wykonać opis oraz zdjęcia usterki oraz wysłać na adres  (biuro.hb@gmail.com). Dalej zostanie poinformowany w zależności od rodzaju usterki.


26. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W wypadku gdy nie będzie to możliwe sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.


27. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.


28. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.


29. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


 


VI. Ochrona danych osobowych


30. Składając zamówienie, Nabywca równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep www.blaumarkt.pl zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i dokumentacji dla potrzeb przyszłych zamówień.


31. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby www.blaumarkt.pl i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.


32. Nabywca ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.


 


Sklep internetowy wykorzystuje statystyki Google, a gromadzone dane zbierane są wyłącznie w celu analizy skuteczności działań marketingowych i reklamowych. Pełna Polityka Prywatności znajduje się pod adresem http://www.google.com/intl/pl/privacy/.
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.blaumarkt.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.blaumarkt.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).


 
Oznaczenie przedsiębiorcy:


Blau s.c. Marek Kuźnik , Michał Dudziak
ul. Jaspisowa 14/22
20-583 Lublin

NIP   712-32-32-160

Numer ewidencyjny Michał Dudziak 100152G
Numer ewidencyjny Marek Kuźnik 96018
Prowadzony przez Prezydent Miasta Lublina